Bestyrelsen

Formand
File
Tarik A. Setta
Formand - har hovedansvaret for klubbens drift
27 20 49 01
Bestyrelsesmedlem
File
Lars Hyttel
31 62 10 10
Bestyrelsesmedlem
File
Heidi Atiadevey
28 43 17 12
Suppleant
File
Azam Nazim
30 91 91 91