Klub regler

Træning:

• Du bukker for dojangen (træningssalen) og de højere graduerede, når du træder ind og ud af dojangen.

• Træningen startes og afsluttes altid med at der hilses på instruktøren og flagene ved at bukke.

• Kommer du for sent, løber du op og bukker for træneren, inden du stiller dig op bagest på rækkerne.

• Skal man forlade træningen før tid, skal dette meddeles instruktøren inden træningens begyndelse.

• Har eleven skader, eller er der andre forhold, der kan have betydning for afviklingen af træningen, meddeles dette instruktøren før træningens begyndelse.

• Du forlader ikke lokalet under træning for at drikke, tisse el.lign. med mindre du har fået lov.

• Er du kommet til skade, spørger du træneren om lov, før du forlader dojangen.

• Du tiltaler instruktøren på høflig vis, dvs. med kyosanim (1.-3. dan) og sabumnim (over 4 dan)

• Når du f.eks. står i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på tøjet, piller næse el.lign.

• Det samme gælder, når der bliver forklaret noget til andre på holdet, så bliver du også stående i den pågældende stand, indtil instruktøren giver dig besked på andet.

• Du fjanter og pjatter ikke med de andre under træningen - men du er meget velkommen til at hygge dig med træningskammeraterne før og efter træningen.

• Overordnet bør du vise ydmyghed, høflighed og respekt for instruktøren, dojangen og dine træningskammerater, når du befinder dig i klubbens lokaler. 

 

Dobok reglement:

• Du skal altid bære dobok under Taekwondo træning (kamptræning undtaget, samt dem som er til prøvetræning)

• Doboken skal altid være ren og, om nødvendigt, strøget til træningen og specielt gradueringer.

• Dobok og bælte tages kun af og på i omklædningsrummet/toilettet.

• Dobok skal behandles ordentligt og må ikke bare krølles sammen i tasken efter træning.

• Dobok og bælte behandles ordentligt (smides ikke på gulvet og lignende)

• Har du din dobok på til og fra træning, skal den dækkes til med en trøje eller lignende

• Du må aldrig spise i din dobok, med mindre du tager en trøje eller jakke på først

• Det er ikke tilladt at bære sko under træningen, med mindre dette skyldes skader eller andre forhold, som på forhånd er godkendt af instruktøren.

• Det er ikke tilladt at bære udendørs sko i Dojang • Det er i orden at have en hvid T-shirt (uden påtryk) under sin dobok.

• På grund af faren for ridser og flænger på dig selv og dine taekwondo venner, må du ikke bære smykker, armbåndsure etc. under træningen.

• Klubmærke skal bæres på dragtens venstre brystside.

 

Øvrige regler:

• Hele klubben er skofri, sko skal tages af og stilles på en skoreol

• Det er ikke tilladt at ryge på klubbens/skolens område.

• Enhver indtagelse af euforiserende stoffer er forbudt.

• Der kan serveres øl/vin efter graduering og fester til personer over 18 år.

• Der må ikke tygges tyggegummi under træningen.

• Der må ikke spises i dojangen.

• Der må ikke tales i mobiltelefon i dojangen og evt. telefoner skal sættes på lydløs.

• Mobning samt brug af eder accepteres ikke i klubben!

• De listede regler gælder også for pårørende/tilskuere i dojangen.

• Medlemmer der ikke overholder ovenstående kan bortvises fra klubben!