I Hwarang Rødovre skal alle medlemmer være oprettet med en profil i Mentoclub
Derfor vil al tilmelding og betaling ske via Mentoclub, da det er mindst tidskrævende for de frivillige der hjælper til i klubben.

Hvis du ikke kan betale med kort er det vigtigt, at du kontakter den medlemsansvarlige, for at blive tilmeldt fast bankoverførelse. Det betyder samtidig, at den første indbetaling skal være via mobilepay/kontant.

Kontigent opkræves pr. kvartal.
Mon hold (4-7 år) kr. 530,- (3 mdr)
7 år og op kr. 700,- (3 mdr)

 

Søskenderabat: 

- Taekwondo: 

Første barn/ældste barn betaler fuld kontingent, andet og tredie barn betaler 50% kontingent, og fjerde Barn og derover gratis kontingent. Søskenderabatten gælder for kontingent. Forbundslicens og indmeldingsgebyr er uændret.

 

 - Fysisk træning: 

200kr pr måned for 1. barn, 100kr pr. måned for 2. barn, og øvrige børn tilknyttet fysisk træning er uden beregning.

Ved indmeldelse i klubben er der nogle gebyrer der skal betales ud over kontingentet. Når man melder sig ind som medlem i klubben opkræves et indmeldingsgebyr på 100,00 kr.

Man betaler ud over det almindelige kontingent, et licensgebyr på kr. 250,-  om året, til Dansk Taekwondo Forbund. 

Dette inkluderer at man bla. er forsikret igennem forbundets kollektive ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt at have sin licens med forbundet i orden. læs mere her


Bemærk:

Indmeldelsesgebyret samt DTaF Licens for indeværende år,  betales ved indmeldelsen

Klubkontingent for resten af kvartalet skal betales når opkrævning modtages.
(Denne vil modtages 7 dage efter indmeldelsen)

Bliver du/i meldt ind i den sidste måned op til et kvartal, vil efterfølgende kvartal være med på opkrævningen.


Du kan til enhver tid opsige medlemskabet med et varsel på løbende måned + 30 dage. Bemærk, at kontigent ikke tilbagebetales hvis udmelding foregår midt i kvartalet.  

Opsigelsen skal ske skriftligt til Heidi Atiadevey